Ràdio Sant Quirze 90.9 FM Inici | Urgències | Mapa web | Contacta'ns | Escolta RSQ per Internet!
Ràdio Sant Quirze 89.5 FM
La Ràdio | Notícies | Ràdio a la carta | Programació | Facebook | Telèfons d'interès | Canal Youtube | Graella
On estic? inici / Notícies
Escolta'ns online
Notícies
Veure totes

Avui fem a RSQ
  09:00 - Sant Quirze Musical  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  20/10/2015
Procés selectiu per a Jutge de Pau titular i suplent
 
   
 
Procés selectiu per a Jutge de Pau titular i suplentL’Ajuntament de Sant Quirze inicia el procés selectiu per convocar dues places, una de Jutge de pau titular i una altra de suplent. Demà s’inicia el termini per presentar les sol•licituds, i s’allargarà fins al proper dia 9 de novembre, ambdós inclosos.

Les sol•licituds han d’incorporar les següents dades:

a. Nom civil.
b. Número del DNI.
c. Domicili a efecte de notificacions.
d. Data de naixement.
e. Nacionalitat.
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder

La documentació a presentar és la següent:

- Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o autentificada notarialment.
- Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment per aquest.

L’Ajuntament, mitjançant acord de ple, eleva proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, qui fa el nomenament, prèvia comprovació que els aspirants proposats no es troben incurs en cap causa d’incompatibilitat o prohibició de l’article 389 i següents LOPJ: per exemple, llocs de treball i càrrecs retribuïts o dotats per l’Administració de l’Estat, Comunitat Autònoma o entitats locals, funcions de Director, Gerent, Administrador, Conseller, soci col•lectiu o qualsevol altra que impliqui intervenció directa, administrativa o econòmica en societats o empreses mercantils, públiques o privades, de qualsevol gènere, etcètera.


 
www. radiosantquirze.cat (C) 2007 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descarrega de reproductors
C Pompeu Fabra, 25, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 937216800 Avís Legal | Contatar | Sitemap
Reprodueix amb Windows Media Player Reprodueix amb Winamp Reprodueix amb Real Player